Home Artykuły 5 sposobów na rozwiązanie problemów z AirDrop
5 sposobów na rozwiązanie problemów z AirDrop

5 sposobów na rozwiązanie problemów z AirDrop

0

Masz problemy z AirDrop? Nie możesz przesyłać plików z iUrządzeń lub Mac’a? Na szczęście problemy z AirDrop dość łatwo rozwiązać. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak to zrobić.

AirDrop to funkcja pozwalająca na przesyłanie w bezpieczny sposób różnego rodzaju danych, np. plików, zdjęć itp. pomiędzy urządzeniami z systemem iOS oraz komputerami Mac. AirDrop zazwyczaj działa bezproblemowo, jak wiadomo, nic nie jest w 100% doskonała. Tak i tak technologia potrafi od czasu do czasu grymasić. Jednak można temu zaradzić przy użyciu dość prostych metod.

Porada 1 – sprawdź czy jesteś widoczny

AirDrop ma kilka ustawień, dzięki którym możesz kontrolować, czy twoje urządzenie jest widoczne dla innych użytkowników, czy nie. Jeśli przez nieuwagę wybierzesz złe ustawienie, widoczność twoje urządzenia może być częściowo lub całkowicie zablokowana.

AirDrop może być ustawione na trzy sposoby:
odbieranie wyłączone: twoje urządzenie nie jest widoczne dla nikogo; nie można ci wysłać żadnych plików
tylko kontakty: twoje urządzenie widoczne jest tylko dla osób, które wpisane są do twojej książki kontaktów
wszyscy: wszystkie urządzenie, które są zalogowanie do twojej lokalnej sieci i mają włączoną funkcję AirDrop mogą zobaczyć twoje urządzenie.

Aby sprawdzić, jak ustawiona jest funkcja AirDrop w twoim urządzeniu z systemem iOS, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz centrum sterowania
 2. Wciśnij i przytrzymaj zestaw ikon transmisji danych
 3. Odczytaj ustawienie widoczne pod ikoną AirDrop

Aby zmienić ustawienie AirDrop:

 1. Dotknij ikony AirDrop
 2. Wybierz preferowane ustawienie z listy

Porada: ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie używasz AirDrop wybierz opcję odbieranie wyłączone

Aby sprawdzić, jak ustawiona jest funkcja AirDrop w twoim Mac’u, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz AirDrop z bocznego paska Findera lub wybierz z menu Finder polecenie Idź > AirDrop
 2. W oknie AirDrop kliknij tekst Pozwól mi być widocznym przez i wybierz jedną trzech opcji widoczności, które są identyczne jak w przypadku urządzeń z iOS.

Porada 2 – sprawdź czy Wi-Fi i Bluetooth są włączone

Do poprawnego działania AirDrop wymaga włączonych Bluetooth i Wi-Fi. Pierwsze technologia odpowiedzialna jest za wykrywanie urządzeń, druga za faktyczny transfer danych pomiędzy urządzeniami. Jeśli Bluetooth lub/i Wi-Fi nie są włączone, AirDrop nie będzie działać.

Aby sprawdzić, czy Bluetooth i Wi-Fi są włączone na urządzeniu z iOS:

 1. Otwórz centrum sterowania
 2. Sprawdź czy ikony Wi-Fi i Bluetooth są podświetlone na niebiesko. Jeśli nie, wciśnij je i odczekaj chwilę, żeby usługi się uruchomiły.

Aby sprawdzić, czy Bluetooth i Wi-Fi są włączone na Mac’u:

 1. Kliknij myszką na ikonach Wi-Fi i Bluetooth i sprawdź, czy usługi są włączone.

Wskazówka: nawet jeśli obie usługi są włączone, dla pewności możesz wyłączyć je i włączyć ponownie. Takie działanie bardzo często pomaga rozwiązać problem z AirDrop.

Porada 3 – Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są aktywne

Jednym z najczęstszych problemów napotykanym podczas korzystania z AirDrop, jest brak widoczności urządzenia, ponieważ jest ono w trybie  uśpienia. AirDrop na urządzeniach z iOS wymaga, aby ekran był aktywny, a urządzenie odblokowane.

Komputer Mac nie może być w trybie uśpienia, ale na wyświetlaczu może być widoczny wygaszacz ekranu. Jeśli często korzystasz z AirDrop i masz z nim problemy przez zasypiającego Mac’a, uruchom na nim aplikację Preferencje systemowej, przejdź na kartę Oszczędzanie energii i przy opcji Usypiaj komputer przesuń suwak maksymalnie w prawo do pozycji Nigdy.

Porada 4 – Sprawdź, czy nie są włączone tryby samolotowy lub nie przeszkadzać

Kolejnym częstym błędem popełnianym przez użytkowników iUrządzniej, jest próba odbierania plików przez AirDrop w momencie, gdy włączony jest tryb Nie przeszkadzać lub samolotowy. Funkcja Nie przeszkadzać zarówno na urządzeniach z iOS jak i Mac’ach uniemożliwia poprawne działanie AirDrop ponieważ blokuje dostarczanie powiadomień. W trybie Nie przeszkadzać nie można odbierać plików, ale bez problemu można je wysyłać. Natomiast tryb Samolotowy wyłącza cała komunikację bezprzewodową i uniemożliwia korzystanie z AirDrop w obu kierunkach.

Aby sprawdzić, czy tryby Nie przeszkadzać i samolotowy są wyłączone na urządzeniu z iOS:

 1. Otwórz centrum sterowania
 2. Sprawdź czy ikony trybu Nie przeszkadzać i samolotowego nie są podświetlone.

Aby sprawdzić, czy na Mac’u nie jest włączony tryb Nie przeszkadzać:

 1. Kliknij myszką na ikonie menu powiadomień i sprawdź, czy suwak przy opcji Nie przeszkadzać nie jest przesunięty w prawo.

Porada 5 – jak korzystać z AirDrop bez Wi-Fi

Istnieje możliwość przesyłania plików pomiędzy komputerami Mac za pomocą AirDrop bez użycia sieci Wi-Fi. Jednak muszą być spełnione następujące warunki: komputery muszą być podłączone do tej samej sieci Ethernet, muszą być wyprodukowane po 2008 roku oraz musi być na nich zainstalowany system 10.7 lub późniejszy.

Aby włączyć możliwość korzystania z AirDrop także po sieci Ethernet:

 1. Z menu Finder wybierz Idź > Narzędzia
 2. Uruchom aplikację Terminal
 3. W oknie terminala wpisz komendę:

defaults write com.apple.NetworkBrowser BrowseAllInterfaces 1

następnie wciśnij Enter i uruchom ponownie komputer.

Wskazówka: wpisując powyższą komendę pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie

5 sposobów na rozwiązanie problemów z AirDrop

 

 

tags: