Home 180 dni gwarancji

180 dni gwarancji

Warunki gwarancji

Udzielamy 6 miesiecy gwarancji na wszystkie wykonane naprawy mechaniczne. Gwarancją objęte są TYLKO elementy wymienione przez serwis. Nie odpowiadamy za wady ukryte w innych elementach urządzenia. Czas gwarancji liczony jest od dnia wydania urządzenia klientowi. Wszelka ingerencja właściciela, bądź osób trzecich w urządzenie i jego oprogramowanie automatycznie unieważnia gwarancję udzielaną przez serwis. Gwarancji nie podlegają urządzenia po zalaniu i kontakcie z cieczą, chyba że ustalone zostało inaczej. Klient zlecając wykonanie usługi serwisowi poświadcza zaznajomienie się z warunkami gwarancji i reklamacji oraz regulaminem i zgadza się je respektować.

 

Transport

Wysyłka realizowana jest przez firmy kurierskie DHL i DPD. Klient może dostarczyć urządzenie dowolną firmą kurierską, pocztą lub osobiście do salonu. Przesyłki opłacone przelewem na konto wysyłane są przez DHL. Przesyłki pobraniowe realizowane są przez DPD/DHL. Serwis nie odsyła urządzeń przez Pocztę Polską, chyba że jest to przesyłka zagraniczna. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na kwotę 500 złotych. Jeżeli klient chce ubezpieczenie na wyższą kwotę, musi to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu. Koszt doubezpieczenia przesyłki będzie doliczony do faktury. Serwis nie odpowiada za przesyłki zagubione przez firmy transportowe.

 

Odpowiedzialność

Właściciel sprzętu zobowiązany jest do zadbania o kontakt z serwisem. Jeżeli właściciel nie skontaktuje się z serwisem w okresie 3 miesiecy od przesłania urządzenia, będzie to równoznaczne z dobrowolnym przekazaniem sprzętu na rzecz serwisu. Serwis ma obowiązek podjąć próbę kontaktu z właścicielem w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Jeżeli w tym czasie serwis nie będzie mógł nawiązać kontaktu, a klient również nie podejmie próby kontaktu, serwis naliczy opłatę za przechowanie sprzętu w kwocie 1,23pln/dziennie do momentu zakończenia okresu 3 miesiecy. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zawarte tu informacje dotyczące sprzedawanych produktów pochodzą z materiałów udostępnianych przez ich producenta, służą wyłącznie do celów informacyjnych z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia błędów i pomyłek. Wszystkie inne użyte znaki towarowe, słowne, słowno-graficzne, nazwy, logotypy, zdjęcia jakie zostały tu użyte, zostały przywołane wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią własność swoich prawomocnych właścicieli.

 

Warunki reklamacji

AppleMobile.pl gwarantuje wysoką jakość wykonanych usług. Klient otrzymuje gwarancję prawidłowej pracy urządzenia po wykonaniu usługi serwisowej. W przypadku gdy urządzenie nie działa prawidłowo, klient jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do serwisu na własny koszt. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie do 21 dni roboczych. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku problemów z dostępnością części. Gwarancji podlegają jedynie elementy wymienione przez serwis, na każdy element z osobna. Każdy wymieniony element jest traktowany jako osobna umowa gwarancyjna. Wystąpienie wady jednego elementu objętego gwarancją, skutkuje odpowiedzialnością gwaranta i realizację naprawy tylko tego konkretnego elementu. Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone mechanicznie. Podstawą do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej jest przedstawienie rachunku stwierdzającego datę realizacji naprawy oraz jej zakres.