Home Newsy Jak korzystać z funkcji Szybki podgląd na macOS?
Jak korzystać z funkcji Szybki podgląd na macOS?
0

Jak korzystać z funkcji Szybki podgląd na macOS?

0

Funkcja Szybki podgląd w systemie macOS to prosty sposób na podgląd zawartości różnych plików i folderów. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak używać Szybkiego pooglądu, by twoja praca była jeszcze bardziej efektywna.

Szybki podgląd umożliwia przeglądanie różnych typów plików bez konieczności ich otwierania. Szybkiego podglądu możesz użyć, aby wyświetlić zawartość plików takich jak zdjęcia, filmy, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne itp.

Jak uruchomić szybki podgląd?

Zaznacz plik, następnie wciśnij klawisz spacja.

Aby zamknąć okno Szybki pogląd:

Wciśnij klawisz spacja lub Esc

Nawigacja w oknie Szybkiego podglądu

– przycisk „Otwórz w aplikacji…(3) otwiera plik w dedykowanym programie. Jeśli dany rodzaj pliku można otworzyć w więcej niż jednej aplikacji (np. *.doc w MS Word albo w Pages), ich lista będzie dostępna po kliknięciu na przycisku prawym klawiszem myszy. Przycisk „Otwórz w aplikacji…” może nie być aktywny w sytuacji, gdy na komputerze nie ma zainstalowanej żadnej aplikacji otwierającej plik danego typu.

– przycisk udostępnianie (4) pozwala udostępnić podglądany plik za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości, AirDrop oraz mediów społecznościowych. Sposoby udostępniania mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości podglądanego pliku.

1 – przycisk “zamknij okno podglądu”; 2 – przycisk “tryb pełnoekranowy”; 3 – przycisk ” Otwórz w aplikacji”; 4 – przycisk “Udostępnij”

Podglądanie zawartości dokumentów biurowych

Szybkiego podglądu możesz użyć do podejrzenia zawartości dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji czy plików PDF. Bez problemu można podejrzeć nawet wielostronicowe pliki, bo nawigację ułatwia boczny pasek z miniaturami stron.

Podgląd plików audio i wideo

Szybki pogląd umożliwia odtwarzanie plików muzyka i filmami. Jest to doskonały sposób na błyskawiczne sprawdzenie jakości pliku dźwiękowego lub wyszukanie konkretnej sceny w pliku wideo. Szybkiego podglądu można użyć także jako odtwarzacza, ponieważ program działa w tle. Wystarczy uruchomić plik, a następnie przejść do innej aplikacji bez zamykania okna szybkiego podglądu.

1 – przycisk “zamknij okno podglądu”; 2 – przycisk “tryb pełnoekranowy”; 3 – przycisk ” Otwórz w aplikacji”; 4 – przycisk “Udostępnij”; 5 – przycisk wyłączenia dźwięku; 6 – głowica

Podgląd wielu plików graficznych jednocześnie

Korzystając z szybkiego podglądu, możesz wyświetlić miniatury wielu plików graficznych jednocześnie, w formie siatki. Jest to doskonały sposób, by porównać kilka podobnych ujęć i wybrać najlepsze.

Aby wyświetlić podgląd kilku plików graficznych jednocześnie:

Zaznacz pliki, wciśnij klawisz spacja. Następnie w oknie podglądu kliknij na ikonę Wyświetl jako ikony (1), a otworzy się okno z miniaturami plików (2). Jeśli nie klikniesz tej opcji, możesz przechodzić między zdjęciami za pomocą strzałek lewo / prawo.

Podgląd wielu plików graficznych w formie pokazu slajdów

Jeśli chcesz komuś pokazać zawartość albumu ze zdjęciami, możesz użyć Szybkiego podglądu do zrobienia błyskawicznego pokazu slajdów. W tym celu zaznacz wszystkie pliki graficzne i wciśnij klawisze alt + spacja. Jeśli podczas pokazu slajdów przesuniesz kursor myszy w dolną część ekranu, wyświetli się pasek nawigacyjny pozwalający na sterowanie pokazem.

1 – pasek nawigacyjny; 2 – przyciski: poprzedni, pauza, następny; 3 – wyświetl obrazki jako ikony; 4 – udostępnij plik; 5 – zamknij tryb pełnoekranowy; 6 – zamknij okno Szybki podgląd.

tags: