Home Newsy Wszystko o Centrum sterownia w iOS i iPad OS
Wszystko o Centrum sterownia w iOS i iPad OS
0

Wszystko o Centrum sterownia w iOS i iPad OS

0

Centrum sterowania na iOS i iPadOS zapewnia szybki dostęp do wybranych funkcji i ustawień. Centrum sterowania jest dostępne w iPhoneach, iPadach oraz iPodach Touch. Na każdym iUrządzeniu zasada działania Centrum sterowania jest taka sama Jednak niektóre elementy sterujące dostępne są tylko na wybranych urządzeniach. Na przykład przyciski Sieć komórkowa i Hotspot osobisty dostępne są tylko na iPhoneach oraz na tych iPadach, które posiadają moduł łączności komórkowej.

Korzystanie z Centrum sterowania

Jak wyświetlić centrum sterownia:

iPhony z przyciskiem Początek – wybudź telefon, następnie przesuń palcem od dołu góry ekranu.
iPhone bez przycisku Początek – wybudź telefon, następnie przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.

Centrum sterownia może być dostępne w dwóch trybach: tylko z ekranu głównego lub z ekranu głównego i wszystkich aplikacji. Tryb dostępności można wybrać w aplikacji Ustawienia.

Przyciski w Centrum sterowania mogą posiadać dwie właściwości:
– część z nich reaguje tylko naciśnięcie
– część z nich reaguje także na naciśnięcie i przytrzymanie, dając dostęp do dodatkowych funkcji

Centrum sterowania składa się z grupy predefiniowanych przycisków, oraz przycisków opcjonalnych, które można dodawać lub usuwać w zależności od potrzeb.

Działanie wybranych funkcji Centrum sterowania

Grupa Łączność

Na grupę łączność składają się przyciski:
– tryb samolotowy (1): włącza lub wyłącza tryb samolotowy
– dane sieci komórkowej (2): włącza lub wyłącza transmisję danych po sieci komórkowej
– łączność Wi-Fi (4): włącza lub wyłącza moduł Wi-Fi; dłuższe naciśnięcie pozwala wyświetla listę dostępnych sieci
– łączność Bluetooth (3): włącza lub wyłącza moduł Bluetooth; dłuższe naciśnięcie wyświetla listę urządzeń Bluetooth

Po wciśnięciu i przytrzymaniu Grupy łączność wyświetlą się dodatkowe ikony:

– AirDrop (1): włącza lub wyłącza AirDrop; po dłuższym naciśnięciu wyświetla się menu z dodatkowymi opcjami AirDrop.
– Hotspot osobisty (2)

Jasność

Suwak pozwala rozjaśniać i ściemniać ekran. Po jego naciśnięciu wyświetla się dodatkowe menu pozwalające na włączenie lub wyłącznie Night Shift oraz trybu ciemnego.

Grupa Muzyka

Przyciski widoczne w grupie muzyka pozwalają sterować odtwarzaniem muzyki i podcastów. Po wciśnięciu i przytrzymaniu grupy Muzyka pojawi się dodatkowe meny powalające sterować AirPlay.

Nie przeszkadzać

Przycisk pozwala włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać. Po jego wciśnięciu i przytrzymaniu wyświetla się dodatkowe menu pozwalające ustawić okres na jaki tryb Nie przeszkadzać ma być włączony oraz harmonogram.

Latarka

Pozwala włączyć lub wyłączyć diody flash. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyświetla suwak, pozwalający dostosować jasność świecenia.

Wallet

Wciśnięcie przycisku otwiera portfel Apple Pay. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku otwiera menu z bezpośrednim dostępem do domyślnej kart lub listy ostatnich transakcji.

Konfigurowanie Centrum sterowania

Do centrum sterowania możesz dodać szybki dostęp do następujących funkcji: minutnik, budzik, stoper, kalkulator, pilot Apple TV, czytnik kodów QR, dyktafon, lupa, notatki, skróty dostępności, tryb niskiego zużycia energii oraz sterownia wielkością tekstu.

Jak edytować wygląd Centrum sterowania:

  1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Centrum Sterowania
  2. Wybierz opcję Dostosuj narzędzia
  3. Na ekranie dostosuj widoczne są dwie listy: Dołącz i Więcej narzędzi

Na liście Dołącz są przyciski aktualnie dostępne w Centrum sterownia. Aby usunąć funkcję z Centrum sterowania wciśnij przycisk z symbolem minus, następnie kliknij Usuń.

Na liście Więcej narzędzi są przyciski, które możesz dodać do Centrum sterowania. Aby dodać funkcję wciśnij przycisk z symbolem plus.

  1. Kolejność przycisków możesz zmieniać przeciągając funkcję przy pomocy ikonki z trzema kreskami.

Wszystko o Centrum sterownia w iOS i iPad OS

tags: