Home Artykuły Jak ustawić na iPhonie kilka alarmów minutnika jednocześnie
Jak ustawić na iPhonie kilka alarmów minutnika jednocześnie

Jak ustawić na iPhonie kilka alarmów minutnika jednocześnie

0

Mimo tego, że aplikacja Zegar na iOS na przestrzeni lat przeszła poważne zmiany, nadal nie oferuje jednej bardzo istotnej funkcji. Na iPhonie nie można ustawić więcej niż jednego alarmu minutnika w tym samym czasie. Jedyne wyjście to zainstalować aplikację minutnik firmy trzeciej lub użyć skrótu.

Co musisz wiedzieć przed zainstalowaniem skrótu Set Multiple Timers

Wymagania systemowe do instalacji skrótu

 • iOS 12 lub nowszy
 • zainstalowana aplikacja Skróty – jest preinstalowana w systemie iOS 12 lub nowszym, ale jeśli z jakiegoś powodu ją odinstalowałeś, możesz ponownie pobrać aplikację Skróty z AppStore
 • włączona opcja Zezwalaj na niezaufane skróty – aby sprawdzić czy możesz instalować niezaufane skróty, uruchom aplikację Ustawienia, następnie wybierz Skróty, i sprawdź czy przełącznik przy opcji Zezwalaj na niezaufane skróty przesunięty jest w prawo

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Nim przejdziesz do kolejnej części tego tekstu i zainstalujesz skrót, upewnij się, że dobrze zrozumiesz czym są skróty i jakie konsekwencje mogą wiązać się z ich używaniem. Wszystko na temat instalacji i uruchamiania niezaufanych skrótów znajdziesz we wpisie Jak włączyć na iPhonie pobieranie niezaufanych skrótów

Autor tekstu ani redakcja AppleMobile.pl nie biorą odpowiedzialności za skutki oraz potencjalne szkody, jakie poniesie użytkownik iPhone’a używając niezaufanych skrótów. Użytkownik instaluje i uruchamia niezaufany skrót wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Jak zainstalować skrót Set Multiple Timers

 1. Aby pobrać skrót Set Multiple Timers zeskanuj iPhonem poniższy kod.

 1. Gdy aplikacja Aparat rozpozna kod, u góry ekranu wyświetli się baner z powiadomieniem. Przesuń po powiadomieniu palcem w dół. W oknie Kod QR witryny kliknij w przycisk Pobierz skrót. Wyświetli się karta Dodaj skrót. Przewiń ją do samego dołu i kliknij przycisk Dodaj niezaufany skrót.
 2. Przejdź na kartę Moje skróty i sprawdź, czy skrót pojawił się na liście Wszystkie skróty.

 

Jak używać skrótu Set Multiple Timers

 1. Dotknij kafelka skrótu, aby go uruchomić.
 2. Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o nazwanie alarmu co pomoże go odróżnić od innych alarmów. Jeśli używasz minutnika w kuchni możesz mu nadać nazwę potrawy lub czynności, którą trzeba wykonać (zamieszać sos, odcedzić makaron itp. ) Nazwij alarm i dotknij OK.
 3. W kolejnym wyskakującym okienku podaj na ile minut ma być ustawiony minutnik, i dotknij OK. Po upływie ustawionego czasu, otrzymasz powiadomienie z Przypomnień, które będzie brzmiało: „[nazwa zadania] skończył się!”

Uwaga: Skrót korzysta z aplikacji Przypomnienia, więc przy pierwszym uruchomieniu poprosi od dostęp do aplikacji Przypomnienia.

Pamiętaj: Ponieważ ten skrót nie korzysta z aplikacji Zegar, a zamiast tego używa Przypomnień, odliczanie do alarmu nie jest całkowicie dokładne, co sprawia, że ​​jest to bardziej przydatne w przypadku zadań, które nie wymagają precyzji. Należy przyjąć, że dokładność tego alarmu jest co do minuty (nie da rady ustawić 1:30, może ustawić 1:00 lub 2:00)

Pamiętaj: Dla prawidłowego działania skrótu powiadomienia o przypomnieniach powinny włączone w Ustawieniach, a funkcja Nie przeszkadzać jest wyłączona. W przeciwieństwie do zwykłego alarmu lub minutnika w aplikacji Zegar, powiadomienie Przypomnienia nie będzie w stanie ominąć tych ograniczeń, jeśli zostaną włączone. Ponadto, jeśli iPhone jest wyciszony (gdy sprzętowy przełącznik „Wycisz” jest włączony z boku), nie usłyszysz dźwięku powiadomienia, zobaczysz jedynie powiadomienia na ekranie.

Jak dodać skrót Set Multiple Timers do ekranu głównego

Ponieważ uruchamianie aplikacji Skróty, by uruchomić skrót Set Multiple Timers jest mało wygodne, warto poświęć moment na dodanie skrótu bezpośrednio do ekranu głównego. Skrót na ekranie głównym można umieścić na dwa sposoby: w postaci widżetu lub w postaci ikony. Obydwa rozwiązania działają tak samo, różnice są wyłącznie estetyczne.

Aby dodać skrót w postaci widżetu

Aby utworzyć widżet, naciśnij i przytrzymaj dowolny element ekranu głównego. Następnie kliknij ikonkę + widoczną w prawym górnym rogu ekranu. Z listy widżetów wybierz Skróty. Teraz wybierz żądany rozmiar widżetu i kliknij Dodaj widżet. Widżet pojawi się na ekranie głównym.

Uwaga: jeśli z jakieś powodu do widżetu zostanie przypisany inny skrót to wciśnij i przytrzymaj widżet, aż pojawi się menu szybkich akcji. Wybierz Edytuj widżet, następnie z listy wybierz skrót Multiple Timers i kliknij Zakończ.

Aby dodać skrót w postaci ikony

 1. Otwórz aplikację Skróty i z menu widocznego w dole ekranu wybierz Moje skróty.
 2. Dotknij wielokropka (•••) widocznego w prawym górnym rogu kafelka skrótu Set Multiple Timers.
 3. Dotknij wielokropka (•••) widocznego w prawym górnym rogu ekranu. Następnie dotknij opcji Do ekranu początkowego.
 4. Dotknij przycisk Dodaj, aby natychmiast dodać ikonę lub najpierw spersonalizuj ikonę oraz jej nazwę.Jeśli chcesz zmienić ikonę na własną dotknij domyślnej ikony skrótu widocznej w sekcji Nazwa i ikona na ekranie początkowym. Wyświetli się kontekstowe menu z trzeba opcjami:
 • zrób zdjęcie: spowoduje otwarcie aparatu, aby można było wykonać nowe zdjęcie
 • wybierz zdjęcie: otworzy się selektor obrazów, w którym możesz wyszukać i wybrać zdjęcie zapisane wcześniej w rolce aparatu.
 • wybierz plik: spowoduje to otwarcie aplikacji Pliki, w której możesz wyszukać i wybrać obraz znajdujący się w iCloud lub w jednej z połączonych usług przechowywania w chmurze.

Po wybraniu zdjęcia dotknij pole z nazwą Nowy Skrót i wpisz tekst, który ma się pojawić pod ikoną. Na przykład zamiast pełniej nazwy skrótu zmień ją na Timer itp.

 1. Dotknij OK na kolejnym ekranie, I jeszcze raz OK, aby wyjść z edytora. Zamknij aplikację skróty.

Jak ustawić na iPhonie kilka alarmów minutnika jednocześnie

 

 

tags: