Home Artykuły Jak korzystać z gładzika Force Touch?

Jak korzystać z gładzika Force Touch?

Jak korzystać z gładzika Force Touch?
0

Jak korzystać z gładzika Force Touch?

Mocne kliknięcie za pomocą gładzika Force Touch

Gładzik Force Touch ma funkcję mocnego kliknięcia. Aby jej użyć, naciśnij gładzik, a następnie naciśnij go mocniej. Pozwala to korzystać z dodatkowej funkcji w wielu aplikacjach i funkcjach systemu na komputerze Mac.

Aby zobaczyć film przedstawiający działanie mocnego kliknięcia, otwórz menu Apple i wybierz opcję Preferencje systemowe. Następnie wybierz opcję Gładzik, kliknij kartę „Wskaż i kliknij” i umieść wskaźnik na polu wyboru „Wyszukiwanie i detektory danych”.

 

Możliwości mocnego kliknięcia

Poniżej przedstawiono przykładowe możliwości mocnego kliknięcia:

 • Wyszukiwanie: mocne kliknięcie tekstu na stronie internetowej lub w wiadomości aplikacji Mail powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o tekście z takich źródeł jak słownik lub Wikipedia.
 • Adresy: mocne kliknięcie adresu powoduje wyświetlenie tego adresu na podglądzie aplikacji Mapy.
 • Wydarzenia: mocne kliknięcie daty lub wydarzenia powoduje dodanie ich do kalendarza.
 • Numery lotów: mocne kliknięcie numeru lotu linii lotniczych umożliwia uzyskanie szczegółów lotu.
 • Podgląd łączy: mocne kliknięcie łącza w aplikacji Safari lub Mail powoduje wyświetlenie wbudowanego podglądu strony internetowej.
 • Numery śledzenia: mocne kliknięcie numeru śledzenia w aplikacji Safari lub Mail powoduje wyświetlenie szczegółów wysyłki w nakładce.
 • Ikony plików: mocne kliknięcie ikony pliku powoduje wyświetlenie podglądu zawartości pliku za pomocą funkcji Szybki przegląd.
 • Nazwy plików: mocne kliknięcie nazwy pliku w Finderze lub na biurku umożliwia jej edytowanie.
 • Dock: mocne kliknięcie ikony aplikacji w Docku umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji Program – Exposé. Powoduje to wyświetlenie wszystkich otwartych okien tej aplikacji.
 • Mail: podczas redagowania wiadomości z obrazem lub załącznikiem w postaci pliku PDF można mocno kliknąć załącznik, aby uaktywnić funkcję Oznaczenia. Pozwala to dodać adnotacje do załącznika.
 • Wiadomości: mocne kliknięcie rozmowy na pasku bocznym powoduje wyświetlenie szczegółów i załączników. Mocne kliknięcie tokenu znajomego w nagłówku czatu powoduje wyświetlenie jego wizytówki w nakładce.
 • Przypomnienia: mocne kliknięcie przypomnienia powoduje wyświetlenie szczegółów.
 • Kalendarz: mocne kliknięcie wydarzenia powoduje wyświetlenie szczegółów. Mocne kliknięcie uczestnika spotkania powoduje wyświetlenie jego wizytówki w nakładce.
 • Miejsca na mapie: mocne kliknięcie miejsca na mapie powoduje umieszczenie w nim pinezki.
 • iMovie: jeśli linia czasowa aplikacji iMovie zawiera animowaną mapę lub kulę ziemską, mocne kliknięcie mapy lub kuli ziemskiej powoduje uzyskanie dostępu do menu Styl.
 • GarageBand: mocne kliknięcie pozwala wykonywać następujące czynności:
  • Mocne kliknięcie regionu pozwala zmienić jego nazwę.
  • Mocne kliknięcie nuty w pianoli lub partyturze pozwala ją usunąć.
  • Mocne kliknięcie pustego obszaru ścieżki instrumentów programowych pozwala utworzyć pusty region MIDI.
  • Mocne kliknięcie pustego obszaru ścieżki typu Drummer pozwala utworzyć region typu Drummer.
  • Mocne kliknięcie pustego obszaru ścieżki audio pozwala dodać plik audio.
  • Mocne kliknięcie pustej pianoli lub partytury pozwala utworzyć nową nutę.
  • Mocne kliknięcie regionu z automatyzacją ścieżki pozwala utworzyć punkty automatyzacji na granicach regionu.
  • Mocne kliknięcie regionu podczas przeciągania pozwala przybliżyć linię czasową.
  • Mocne kliknięcie poniżej ostatniego nagłówka ścieżki pozwala otworzyć okno Nowa ścieżka.

 

Inne funkcje gładzika Force Touch

 • QuickTime i iMovie: podczas klikania przycisków przewijania do przodu i do tyłu możesz regulować siłę nacisku. Pozwala to zwiększyć szybkość przewijania.
 • iMovie: w przypadku przeciągnięcia klipu wideo do maksymalnej długości uzyskasz informację zwrotną dotyczącą osiągnięcia końca klipu. Podczas dodawania tytułu uzyskasz informację zwrotną, gdy tytuł zostanie umieszczony na początku lub końcu klipu. Uzyskasz też subtelną informację zwrotną dotyczącą prowadnic wyrównujących wyświetlanych w przeglądarce podczas kadrowania klipów.
 • Powiększanie mapy: mocniej naciśnij przycisk powiększenia, aby szybciej powiększyć lub pomniejszyć widok mapy.
 • Obrót mapy: gdy obrócisz kompas do północy w aplikacji Mapy, poczujesz przeskok.
 • Spotlight: gdy przeniesiesz pasek wyszukiwania Spotlight z powrotem do jego standardowej pozycji poziomej lub pionowej, poczujesz przeskok.
 • Podgląd: gdy wyrównasz kształty, tekst lub inne elementy oznaczeń względem siebie, poczujesz przeskok.
 • Przeglądanie zdjęć za pomocą strzałek: podczas przeglądania zdjęć za pomocą strzałek w albumie lub w widoku Chwile w aplikacji Zdjęcia możesz nacisnąć mocniej, aby zwiększyć szybkość przeglądania.
 • Obracanie zdjęć: gdy wybierzesz opcję Przytnij w aplikacji Zdjęcia, a następnie zaczniesz obracać zdjęcie, poczujesz przeskok, gdy zdjęcie będzie obrócone o zero stopni.
 • GarageBand: gładzik Force Touch wysyła odczuwalne sygnały podczas wykonywania następujących czynności:
  • Przesunięcie suwaka głośności ścieżki do pozycji 0 dB
  • Ustawienie pokrętła Panorama w centralnej pozycji
  • Zmiana kolejności ścieżek po upuszczeniu jednej z nich w nowej pozycji
  • Przesunięcie krawędzi okna do punktu, w którym okna pojawiają się lub znikają
  • Przesunięcie krawędzi nagłówków ścieżek do punktu, w którym elementy nagłówka pojawiają się lub znikają
  • Przeniesienie głównego okna programu do punku, w którym przyciski sterujące pojawiają się lub znikają

 

Zmienianie ustawień gładzika

Poniżej przedstawiono procedurę dostosowywania siły nacisku kliknięcia na gładziku.

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Gładzik.
 3. Kliknij kartę „Wskaż i kliknij”.
 4. Znajdź opcję „Siła kliknięcia” i dostosuj położenie suwaka zgodnie ze swoimi preferencjami. Uwaga: dźwięk kliknięcia zmienia się wraz ze zmianą ustawienia siły kliknięcia.

Aby wyłączyć mocne kliknięcie, wyczyść pole wyboru „Kliknięcie mocne i odpowiedzi haptyczne”. Spowoduje to wyłączenie funkcji opisanej w okienku preferencji Gładzik.

Część z przykładów użycia mocnego kliknięcia działa tylko wtedy, gdy jest aktywna opcja „Wymuszaj kliknięcie jednym palcem”. Opcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w sekcji Wyszukiwanie i detektory danych na karcie Wskaż i kliknij.

Możesz wybrać opcję Ciche klikanie, aby wyłączyć dźwięk klikania gładzika.

 

Gładzik Force Touch wymaga zasilania w celu klikania

Gładzik Force Touch nie klika po wyłączeniu, ponieważ odpowiedzi haptyczne (takie jak kliknięcia) wymagają zasilania. Dotyczy to gładzika Magic Trackpad 2, a także gładzików Force Touch, które są wbudowane w komputery przenośne Mac.

Mateusz Bauman Piszę o firmie Apple i nie tylko.

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *