Home Newsy Na czym polega zarządzanie projektem informatycznym i jak się za to zabrać?

Na czym polega zarządzanie projektem informatycznym i jak się za to zabrać?

Na czym polega zarządzanie projektem informatycznym i jak się za to zabrać?
0

Proces zarządzania projektem informatycznym może przynieść firmie wiele korzyści. Dzięki niemu możliwa jest lepsza organizacja pracy, a zespół działa efektywniej i wie, co jeszcze należy dopracować. Co to jest zarządzanie projektem i jak efektywnie prowadzić tego rodzaju działania?

Zarządzanie projektem: co to jest?

Odpowiednio prowadzony proces zarządzania projektem pomoże przedsiębiorcy we wprowadzeniu do firmy nowej jakości. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie tego rodzaju zadań wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego trzeba powierzyć je zaufanej osobie, którą jest np. doświadczony inżynier projektu.

Zarządzanie projektem to proces, w skład którego wchodzi wiele różnorodnych działań. Osoba zajmująca się zarządzaniem projektem informatycznym podczas realizacji swoich obowiązków korzysta z posiadanej wiedzy, umiejętności i narzędzi oraz dostępnych technologii. Jej zadaniem jest zadbanie o to, by projekt spełnił oczekiwania zleceniodawców.

Istnieją różne metody zarządzania projektami, choć do najczęściej spotykanych należą metoda klasyczna (gdy cele oraz sposoby, które pozwolą na ich realizację, są określone) i adaptacyjna (gdy określa się cele, ale nie sposoby ich osiągnięcia).

Obecnie proces ten wykorzystuje się w wielu współczesnych firmach działających w różnych branżach, by zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektów.

Czym jest projekt?

Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie, które ma swój początek oraz koniec – może trwać np. miesiąc, rok lub kilka czy nawet kilkanaście lat. Proces jego realizacji często podzielony jest na etapy. Przykłady projektów w branży IT to m.in.:

 • tworzenie strony internetowej,
 • przeprowadzenie kampanii reklamowej w sieci,
 • tworzenie systemu informatycznego.

To, czy działania zespołu zakończą się sukcesem, w dużej mierze może zależeć od odpowiedniego zarządzania projektem informatycznym.

Na czym polega zarządzanie projektem?

Realizacji projektu każdorazowo przyświeca określony cel. By móc go osiągnąć, należy opracować plan i wcielić go w życie. Na czym polega zarządzanie projektem? Osoba odpowiedzialna za ten proces ma duży wpływ na realizację całego przedsięwzięcia. Musi ona być zaznajomiona z planem działania oraz należeć do zespołu, który zajmuje się danym projektem, i czynnie uczestniczyć w jego realizacji. Jej zadaniem jest nie tylko nadzorowanie prowadzonych prac, ale również motywowanie współpracowników i rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Przy zarządzaniu projektem informatycznym ważne są nadzór i uczestniczenie we wszystkich etapach przedsięwzięcia: procesie planowania, realizacji oraz finalizacji – wszystko po to, by zmaksymalizować szansę na zrealizowanie określonych celów.

Przykład zarządzania projektem informatycznym

Projektem w sektorze IT może być tworzenie strony internetowej, oprogramowania czy systemu. Na czym polega zarządzanie projektem informatycznym? Przykładem może być sytuacja, w której zespół pracuje nad realizacją nowej strony internetowej firmy. Kierownik projektu, który jest odpowiedzialny za zarządzanie całym przedsięwzięciem, powinien podjąć szereg działań, obejmujących przede wszystkim:

 • określenie celów projektu,
 • analizę ograniczeń, ryzyka, zasobów,
 • oszacowanie kosztów projektu i zakresu prac,
 • wybór metody/metod odpowiednich do realizacji celów,
 • wybór zespołu,
 • przygotowanie harmonogramu i strategii realizacji przedsięwzięcia,
 • kontrolę działań zespołu, motywowanie jego członków,
 • rozwiązywanie problemów oraz konfliktów i nadzorowanie prac,
 • zamknięcie projektu (sporządzenie stosownego dokumentu),
 • ocenę projektu.

Na początku należy wybrać zespół. Następnie inżynier projektu powinien zaplanować realizację przedsięwzięcia i rozdzielić zadania między pracowników, biorąc pod uwagę przewidziany budżet oraz termin zakończenia prac. Do jego obowiązków będzie należało także uczestniczenie w projekcie na każdym etapie prac, a także zadbanie, by wykonana strona spełniała oczekiwania klienta. W razie jakichkolwiek problemów lub sporów będzie na nim ciążyć obowiązek rozwiązania ich.

undefined

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.