Korekta pit 36 online
0

Korekta pit 36 online

0

Każdy podatnik ma prawo skorygować swoje zeznanie roczne, jeśli stwierdzi,że jest w nim błąd. Korekty  dokonuje się w ten sposób, że wypełnia się ponownie formularz pit, tym razem z poprawnymi danymi i składa do urzędu skarbowego. Na początku formularza należy zaznaczyć cel złożenia zeznania: korekta.

Forma złożenia korekty zeznania pit

Jeśli składaliśmy zeznanie pit 36 online, tak samo mamy prawo do złożenia korekty. Może to być poprawnie wypełnione zeznanie pit 36 online z zaznaczeniem pola :korekta, ale możemy też złożyć korektę w formie papierowej. Nie ma konieczności zachowania tej samej formy pierwszego zeznania i korekty. Możliwa jest też sytuacja odwrotna, kiedy złożyliśmy formularz papierowy pit, a korektę możemy złożyć online.

Przyczyny korekty pitów

Przyczyna korekty zeznania mogą być nieprawidłowości w danych o przychodach i odliczeniach uzyskanych od płatników. Przepisując dane z informacji pit 11 od płatników zakładamy, że są one prawidłowe. Nie sprawdzamy ich i przepisujemy do samodzielnie wypełnianych deklaracji np.pit 36 online. Po czasie możemy się zorientować, że dane te zawierały błędy. Należy wtedy zwrócić się do płatnika o wystawienie skorygowanej informacji PIT 11.

Inną przyczyną może być niepisanie wszystkich naszych przychodów mimo  otrzymanych informacji, albo otrzymanie informacji po złożeniu deklaracji.

Korekta może dotyczyć nie tylko kwot wpisanych w zeznaniu, ale też innych danych np. adresu zamieszkania, podpisu pod zeznaniem, zaznaczenia ilości załączników itd.

Podatnik powinien złożyć korektę zarówno w przypadku, gdy z pomyłki wynika strata dla fiskusa, jak i wtedy, gdy pomyli się na swoją niekorzyść. Ma też prawo złożyć korektę, jeśli wcześniej nie uwzględnił przysługujących mu ulg i odliczeń, które pomniejszą jego podatek.

Możliwe będzie też skorygowanie pit 36 online za 2016 rok  w celu złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli nie uczynimy tego wcześniej. W tym przypadku jednak czas na korektę mamy bardzo ograniczony do 30 kwietnia. Skuteczna będzie tylko korekta złożona w ustawowym terminie. Korekta zeznań z poprzednich lat w celu przekazania 1% nie będzie skuteczna.

Terminy składania korekty

Korektę zeznania najlepiej złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu powodu jej złożenia. Aby korekta była skuteczna nie może być złożona później niż w terminie pięciu lat od złożenia zeznania oraz w czasie, gdy organ skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową. Złożenie korekty po upływie pięciu lat, czyli po okresie przedawnienia zobowiązań podatkowych nie rodzi skutków prawnych, a więc nie ma sensu.

Korektę pit 36 online za rok 2015 możemy składać ze skutkiem  do końca 2022 roku, czyli tak długo jak trwa okres przedawnienia dla zobowiązań z tego zeznania.

Oceń post
Michał Gruszka Jestem twórcą i założycielem APPLEMOBILE. Byłem dziennikarzem technologicznym i redaktorem w czasach, gdy prasa była głównym źródłem informacji. Dziś, oddany pasji pisania, tworzę głównie dla własnej przyjemności. Krytyczny fan Apple.

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *