1

Kolejny konkurs z iPadem w roli głównej

1

konkursytv

W sieci pojawił się kolejny konkurs, w którym główną nagrodą jest nowy tablet Apple – iPad w wersji 32GB. Prócz tego dla 10 szczęśliwców czekają nagrody pocieszenia w postaci iPodów Shuffle.

Organizatorem Konkursu jest JumpSet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sobieszyńskiej 8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca kryteria oraz akceptująca warunki niniejszego Regulaminu, która zarejestruje się na portalu internetowym wskazanym w § 1 pkt. 1.2 niniejszego Regulaminu, zwana dalej ?Uczestnikiem?.

Rejestracja polega na wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu prowadzenia konkursu oraz celach marketingowych, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji Uczestnik zostanie poproszony o podanie podstawowych danych umożliwiających jego identyfikację w przypadku otrzymania nagrody, takich jak:

adres e-mail;

płeć;

imię i nazwisko;

adres zamieszkania;

numer telefonu;

data urodzenia;

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych (punkty 2.2.1 do 2.2.6: imienia, nazwiska, e-maila, płci, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz daty urodzenia). Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje niedopuszczenie uczestnika do Konkursu bądź jego wykluczenie.

Kryterium otrzymania nagrody w Konkursie jest dokonanie rejestracji w sposób opisany w § 2 niniejszego Regulaminu oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. O rodzaju przyznanej nagrody zdecyduje kolejność rejestracji Uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi, zgodnie z poniższymi zasadami:

– co 11111 (co jedenasto tysięczny sto jedenasty) uczestnik otrzyma Apple iPad 32GB, opisany w § 1 pkt. 1.6.1

– co 3333 (co trzy tysięczny trzysta trzydziesty trzeci) uczestnik otrzyma Apple iPod Shuffle, opisany w § 1 pkt. 1.6.2

Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych, ani ich wyboru. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje również prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) nagród rzeczowych.

Konkurs dostępny jest pod adresem https://konkursy.tv/k/2010-Apple-iPad/

Michał Gruszka Właściciel AppleMobile.pl, dziennikarz magazynu Mobility, były redaktor naczelny iStyle Magazine - pierwszego w Polsce magazynu dla fanów APPLE. Na co dzień serwisuję Wasz iPhone'y, iPad'y i iPody.

Comment(1)

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *