Home Artykuły Jak korzystać z Centrum Powiadomień na iOS
Jak korzystać z Centrum Powiadomień na iOS

Jak korzystać z Centrum Powiadomień na iOS

0

Centrum powiadomień w iOS zapewnia szybki podgląd wszystkiego co aktualne i istotne. W Centrum powiadomień widoczne są między innymi nowe maile i wiadomości z komunikatorów, nadchodzące wydarzenia z kalendarza czy przypomnienia. Do Centrum powiadomień można też dodać różne widżety ułatwiające i przyspieszające korzystanie z aplikacji.

Centrum powiadomień składa się z dwóch ekranów. Na pierwszym prezentowane są wyłącznie powiadomienia push z aplikacji. Na drugim widoczne są wybrane przez użytkownika widgety.

Otwieranie i zamykanie Centrum powiadomień

Centrum powiadomień dostępne jest zarówno z ekranu głównego, jak i z dowolnej aplikacji. Aby uzyskać dostęp do Centrum powiadomień wystarczy przesunąć palcem od górnej krawędzi ekranu w dół. Ten sam gest, ale wykonany z dołu do góry lub wciśnięcie przycisku Początek ukrywa Centrum powiadomień, gdy te jest otwarte.

Zarządzanie powiadomieniami w Centrum powiadomień

Powiadomienia widoczne w Centrum powiadomień grupowanie są według aplikacji. Gdy dla danej aplikacji jest więcej niż jedno powiadomienie, są one prezentowane w formie stosu. Aby rozwinąć stos powiadomień wystarczy go dotknąć.

Przesunięcie palcem po powiadomieniu w lewo daje dostęp do menu złożonego z trzech opcji:
zarządzaj: otwiera dostęp do konfiguracji powiadomień
pokaż: otwiera aplikację, łącze lub wiadomość powiązane z powiadomieniem
wymaż: usuwa powiadomienie z centrum powiadomień

Przesunięcie palcem po powiadomieniu w prawo pozwala otworzyć aplikację, z której przyszło powiadomienie.

Konfiguracja Centrum powiadomień

Konfigurowanie powiadomień push

Powiadomienia, które wyświetlane są w Centrum powiadomień można skonfigurować dla każdej aplikacji z osobna. Dobierając odpowiednie ustawienia można nie tylko wybrać, które aplikacje mają wysyłać powiadomienia, ale także określić wygląd i styl powiadomień.

Aby dostosować podgląd powiadomienia push:

 1. Uruchom aplikację Ustawienia, wybierz Powiadomienia następnie kliknij w aplikację, by przejść do menu Podglądy.
 2. W sekcji Alerty do wyboru są trzy ustawienia:
  zablokowany ekran (powiadomienia będą wyświetlane na zablokowanym ekranie)
  centrum powiadomień (powiadomienia będą wyświetlane w centrum powiadomień)
  baner (gdy telefon będzie odblokowany, powiadomieni pojawi się w formie banneru u góry ekranu). Powyższe opcje można dowolnie ze sobą łączyć.

Aby dostosować wygląd powiadomienia:

 1. Uruchom aplikację Ustawienia, wybierz Powiadomienia następnie wybierz Podglądy.
 2. Wybierz jedną z trzech opcji:
  zawsze (podgląd powiadomienia jest zawsze widoczny)
  gdy odblokowany (podgląd powiadomienia będzie widoczny wyłącznie wtedy, gdy telefon jest odblokowany)
  nigdy (bez względy na to, czy telefon jest odblokowany czy nie, w powiadomieni będzie widoczne jedynie nazwa, której powiadomienia dotyczy).

  Konfigurowanie widgetów

 3. Otwórz Centrum powiadomień, następnie przesuń palcem z lewej do prawe krawędzi ekranu, by wyświetlić widok Dzisiaj. Przewiń ekran Dzisiaj do samego dołu i kliknij w przycisk Edycja.
 4. Ekran dostępnych widgetów podzielony jest na dwie listy.

Na górnej liście znajdują się widgety aktualnie wyświetlane w Centrum powiadomień. Aby usunąć takie widget z widoku, wystarczy tapnąć w czerwone kółko (1), a następnie w przycisk usuń (2). Aby zmienić kolejność widgetów, można je przeciągnąć za pomocą uchwytu z trzema kreskami (3).

Na dolnej liście znajdują się wszystkie dostępne widgety. Aby dodać widget do Centrum powiadomień wystarczy tapnąć w zielone kółko. Zmiany dokonane w układzie widgetów należy zatwierdzić przyciskiem OK, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu.

Pamiętaj: widgety istnieją wyłącznie jako część składowa aplikacji, więc w App Store nie znajdziesz samych widgetów, które można pobrać i zainstalować.

Jak korzystać z Centrum Powiadomień na iOS

 

tags: