0

Aktualizacja Mac OS X do wersji 10.6.3

0

mac os Firma Apple udostępniła nową wersję systemu operacyjnego Mac OS X. Najnowsza aktualizacja platformy została oznaczona jako 10.6.3. Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Ogólne poprawki i ulepszenia systemu operacyjnego dotyczące następujących kwestii:

 • Wydajność programów Logic Pro 9 i Main Stage 2 uruchomionych w trybie 64-bitowym.
 • Niezawodność drukowania.
 • Niezawodność usypiania i budzenia podczas używania funkcji budzenia na żądanie w usłudze Bonjour.
 • Problem z kolorami podczas wyświetlania zawartości HD w programie iMovie.
 • Świecące, zablokowane lub ciemne piksele podczas wyświetlania obrazu z wbudowanej kamery iSight komputera iMac (koniec 2009 r.).
 • Problem, w wyniku którego program Finder zgłasza błąd -36 podczas kopiowania katalogów na dysk sformatowany w systemie plików FAT32.
 • Niezawodność wygaszaczy ekranu ze zdjęć.
 • Problemy ze zgodnością dotyczące programów opartych na bibliotece OpenGL.
 • Problem, w wyniku którego cienie w wersji PDF książki programu Aperture są czarne zamiast szarych.
 • Problem, w wyniku którego poziom mikrofonu w programie iChat może nie zwiększać głośności po zmniejszeniu jej w celu uniknięcia sprzężenia zwrotnego.
 • Niezawodność niektórych urządzeń USB innych firm.
 • W okienku preferencji Konta można teraz ograniczyć logowanie do członków grup obsługiwanych przez usługę katalogową firmy innej niż Apple, np. usługę Active Directory.
 • Kolejność serwerów DNS taka jak określona w Preferencjach sieci i niezawodność serwera DNS. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi przez system Mac OS X 10.6 serwerów DNS, które nie odpowiadają, można znaleźć w tym artykule.
 • Niezawodność i zgodność programu QuickTime X.
 • Zbieranie danych: system Mac OS X 10.6.3 może zbierać na komputerze Mac informacje diagnostyczne oraz dotyczące sposobu użytkowania i wysyłać je automatycznie do firmy Apple w celu analizy. Te informacje są zbierane tylko za wyraźną zgodą użytkownika i są przesyłane do firmy Apple w sposób anonimowy. Więcej szczegółów można znaleźć w tym artykule.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z siecią AirPort i siecią bezprzewodową:

 • Ogólna niezawodność połączeń bezprzewodowych.
 • Ulepszenia niezawodności protokołu 802.1X, w tym połączenia w sieci zamkniętej oraz szyfrowanie WPA2.
 • Niezawodność funkcji usypiania/budzenia dla bieżących modeli komputerów iMac podczas połączenia z sieciami bezprzewodowymi w paśmie 2,4 GHz.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z ustawieniami daty i czasu:

 • Reguły czasu letniego odzwierciedlające ostatnie zmiany w obszarach obejmujących Argentynę, Fidżi, Pakistan i Antarktykę.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z usługami katalogowymi:

 • Problem, w wyniku którego system może stać się niestabilny lub przestać odpowiadać, gdy jest powiązany z serwerem LDAP przy użyciu protokołu SSL.
 • Problem, w wyniku którego w sytuacji, gdy jest stosowany profil Okno logowania 802.1X, ale sieć bezprzewodowa jest niedostępna, uwierzytelnianie katalogu przez sieci Ethernet nie powiedzie się.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z usługami plików:

 • Problem, który w niektórych przypadkach może uniemożliwiać zapisywanie plików z pakietu Microsoft Office 2008 na woluminie serwera SMB.
 • Problemy z kopiowaniem i usuwaniem plików przechowywanych na woluminie serwera SMB oraz ze zmianą nazw tych plików.
 • Uwierzytelnianie za pomocą zwykłego tekstu dające dostęp do serwera plików SMB.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z programem iCal:

 • Zmiana listy zaproszeń dla jednego wystąpienia powtarzającego się zdarzenia nie powoduje już cofnięcia rezerwacji lokalizacji spotkania.
 • Problem, w wyniku którego na serwerze Microsoft Exchange nowe zaproszenia mogą się nie pojawiać w okienku Powiadomienia.
 • Poprawne wyświetlanie powtarzających się zdarzeń programu Microsoft Exchange, które mają ustawioną datę zakończenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z programem Mail:

 • Problem powodujący niepoprawne wyświetlanie kolorów tła wiadomości w programie Mail.
 • Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości, na przykład podczas używania infrastruktury klucza publicznego (PKI) firmy Entrust.
 • Synchronizacja skrzynki pocztowej Wysłane na serwerze Microsoft Exchange.
 • Problem mogący powodować usuwanie przez program Mail skrzynek pocztowych na serwerze Microsoft Exchange obsługiwanym poza równoważnikiem obciążenia internetowego.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z kontami przenośnymi:

 • Synchronizacja katalogu domowego w przypadku przechowywania go na serwerze plików SMB.
 • Poprawne ostrzeganie użytkowników kont przenośnych w domenie usługi Active Directory o zbliżającej się dacie wygaśnięcia hasła.
 • Tworzenie konta przenośnego używającego uwierzytelniania za pomocą karty inteligentnej bez korzystania z narzędzia wiersza poleceń.
 • Niezawodność synchronizacji w tle.

}Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z usługą MobileMe:

 • Problem, w wyniku którego nie można wyświetlać filmów w przeglądarce Safari podczas odwiedzania strony www.me.com/gallery.
 • Niezawodność synchronizacji dysku iDisk.
 • Niezawodność synchronizacji kalendarzy.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z funkcją Nadzór rodzicielski:

 • Przywrócenie funkcji zakładek przeglądarki Safari dla użytkowników korzystających z Nadzoru rodzicielskiego.
 • Lepsza obsługa zarządzania zakładkami przeglądarki Safari podczas korzystania z Nadzoru rodzicielskiego.
 • Bardziej niezawodne ograniczenia uruchamiania programów podczas korzystania z Nadzoru rodzicielskiego.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z mechanizmem Rosetta:

 • Problem, który uniemożliwia otwieranie w programach Rosetta plików zawierających w nazwach znaki # lub &.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z tworzeniem obrazu systemu:

 • Polecenie asr, które akceptuje teraz opcję zezwalania na pofragmentowany katalog (?–allow fragmented catalog?), umożliwiające odtwarzanie obrazów zawierających pofragmentowany plik katalogu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy wpisać polecenie asr w programie Terminal.
 • Polecenie instalatora, przy użyciu którego można teraz zaktualizować system Mac OS X 10.5 za pomocą klucza programu QuickTime 7 Pro instalowanego w systemie Mac OS X 10.6.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z programem Time Machine:

 • Niezawodność kopii zapasowych wykonywanych na urządzeniu Time Capsule za pomocą programu Time Machine, obejmujących wiele komputerów.
 • Problem z programem Time Machine, w wyniku którego systemowe kopie zapasowe mogą zostać odtworzone na komputerach Mac o nieobsługiwanych konfiguracjach.
 • Problem, w wyniku którego kopia zapasowa wykonana za pomocą programu Time Machine może nie działać w przypadku używania połączenia AirPort.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z serwerem Xsan:

 • Niezawodność połączeń Fibre Channel z serwerem Xserve RAID.
 • Problem mogący powodować niewłaściwe raportowanie rozmiaru niektórych jednostek LUN Fibre Channel.
tags:
Michał Gruszka Właściciel AppleMobile.pl, dziennikarz magazynu Mobility, były redaktor naczelny iStyle Magazine - pierwszego w Polsce magazynu dla fanów APPLE. Na co dzień serwisuję Wasz iPhone'y, iPad'y i iPody.

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *